Stropné systémy

Prílohy

V našej ponuke nájdete okrem porobetónových a keramických stropov značiek Wienerberger a Ytong aj montované betónové stropy PRESPOR. Kompletný prehlad vrátane všetkých schém a tabuliek nájdete v technickej príručke.

Výrobcovia - externé odkazy

Stropné systémy PRESPOR “B”

Výhody

Cena

32,56 €/m2

Využitie

Široká variabilita a využitie

Montáž

Nenáročná a rýchla montáž

Únosnosť

Vysoká únosnosť (úžitkové zaťaženie až do 5 kN/m2)

Otvory

Jednoduché umiestňovanie otvorov pre schodiská

ZDARMA!
Vypracovanie kladačského plánu stropných nosníkov a vložiek je pre našich zákazníkov ZDARMA!

Stručná charakteristika

Stropy PRESPOR “B” majú široké pole využitia v stavebníctve. Vyhovujú požiadavkám bytových stavieb, jedální, kancelárií, škôl, ale i zhromažďovacích, výrobných a skladových priestorov, garáží, atď.

Široká variabilita výšky stropu (závisí od zvoleného typu stropnej vložky a nadbetonávky) a nosníky vyrábané v dĺžkach podľa potreby odberateľa (maximálne však do dĺžky 8,2 m) umožňujú použitie jedného stropného systému v rámci celého budovaného objektu. Navyše, na rozdiel od monolitických stropov nie je potrebné komplexné debnenie celého stropu a vo väčšine prípadov ani mechanizácia, čo výrazne uľahčuje a zrýchľuje celý proces.

Prvky stropného systému

Prespor „B“ predstavuje montovaný strop, zhotovený zo stropných nosníkov PKT, stropných vložiek, debniacich platní a monolitickej zálievky z betónu C20/25, prípadne C25/30.

Nosníky

Nosníky sú tvorené zváranou priehradovou výstužou kotvenou do betónovej pätky (trieda betónu C25/30) lichobežníkového prierezu, na boky ktorej sa ukladajú stropné vložky z prostého betónu. Priestorová priehradová výstuž zabezpečuje dostatočnú tuhosť nosníkov pri doprave, montáži a zmonolitnení. Priehradová výstuž môže byť doplnená o jeden až dva prídavné prúty priemeru 10 až 12 mm.

Stropné vložky

Výška stropnej konštrukcie závisí predovšetkým od zvoleného druhu stropnej vložky a hrúbky nadbetónovanej monolitickej časti stropu. Na výber sú tri druhy vložiek, a to s výškou 160, 200, alebo 250 mm. Každá z nich je vyhotovená z prostého betónu a vyľahčená vzduchovými dutinami.

Stropné vložky SBT8 (debniace) sú taktiež vyhotovené z prostého betónu. Slúžia na vytvorenie priestoru na takom mieste, kde bude potrebné väčšie množstvo betónovej zmesi (napr. napojenie schodiska na stropnú konštrukciu).

V montážnom štádiu je po debniacich stropných vložkách zakázané chodiť, ako aj pohybovať sa po nich s manipulačnými a montážnymi mechanizmami.

Manipulácia a skladovanie

S nosníkmi i vložkami sa bežne manipuluje ručne. V prípade použitia autožeriavu sa nosníky môžu prekladať vo zväzkoch a vložky na paletách. V žiadnom prípade sa nosníky, vložky ani platne nesmú zhadzovať, vysýpať, alebo manipulovať s nimi takým spôsobom, ktorým by mohlo dôjsť k ich poškodeniu.

Skladovanie

Na skladovanie nosníkov je najvhodnejšia rovná betónová plocha, prípadne ak máme k dispozícii iba nerovný terén, musia sa nosníky podložiť drevenými hranolmi alebo latami. Podloženie nosníkov dĺžky menšej ako 4 m sa robí v dvoch bodoch, a to asi v 1/5 dĺžky nosníka meranej od jeho konca. Nosníky s dĺžkou nad 4 m sa podopierajú takým istým spôsobom, ale približne do stredu rozpätia sa musí pridať ešte jedna podpera. Podložky sa musia nachádzať v styčných bodoch oceľovej výstuže. Pri väčšom množstve sa môžu nosníky ukladať po vrstvách, medzi jednotlivé vrstvy je však potrebné taktiež vložiť drevené hranoly alebo laty ako podložky. Na sebe môže byť uložených maximálne 8 vrstiev nosníkov.

Vložky sa dodávajú na paletách o rozmeroch 1060 x 1060 mm. V prípade prekladania vložiek na iné palety je potrebné zachovať pôvodnú figúru ukladania. Palety s vložkami sa musia skladovať na rovnej, spevnenej ploche, maximálne vo dvoch vrstvách.

Montáž stropu Prespor „B“

Montáž stropu Prespor „B“ prebieha vo viacerých krokoch, u ktorých dôrazne odporúčame dodržať predpísaný postup, aby tak bola zabezpečená maximálna bezpečnosť pri práci i kvalita výslednej konštrukcie.

1. Príprava na montáž stropu, kladenie nosníkov

Stropný nosník musí na korunu nosného múru dosadať celou svojou úložnou plochou. Plocha, na ktorú sa nosníky ukladajú musí byť spevnená, čistá a vodorovná. V prípade väčšej nerovnosti nosného muriva je jeho koruna dodatočne opatrená vyrovnávacou vrstvou betónu o hrúbke 50 mm, ak výrobca muriva nedeklaruje inak. Dĺžka uloženia nosníka na korunu nosného múra je min. 120 mm, pri nosníkoch dlhších ako 4,5 m je uloženie min. 150 mm.

Stropné vložky sa ukladajú v pozdĺžnom smere nosníkov na zraz a vymedzujú osovú vzdialenosť nosníkov. Kvôli dodržaniu správneho rozstupu sa súčasne s nosníkmi ukladá jeden rad vložiek na obidvoch koncoch nosníkov. Stropné vložky by mali vonkajšou stranou lícovať s vnútorným lícom muriva, pričom prípustný je presah o 50– 80 mm na murivo.

2. Podperná konštrukcia

Po uložení stropných nosníkov sa pod každým nosníkom vyhotoví montážne podopretie pomocou vhodného podperného systému. Ten zamedzí nebezpečnému priehybu nosníkov počas montáže a zároveň zabezpečí nadvýšenie stredov nosníkov o požadovanú hodnotu (1/300 dĺžky nosníka).

Umiestnenie montážnych podpier musí byť v maximálnych vzdialenostiach 1,6 m. Pod jednotlivé podpery je potrebné umiestniť roznášaciu drevenú dosku alebo hranol, ktorá zabráni zaboreniu podpery do terénu, alebo prepichnutiu stropnej dosky podperou. Pri zhotovovaní stropných konštrukcií vo viacerých podlažiach musia byť podopreté aj stropy, ktoré sa nachádzajú nižšie a takisto aj podpery umiestnené zvisle pod sebou.

3. Uloženie stropných vložiek

Uloží sa prvý rad vložiek na oboch koncoch nosníkov. Tým sa zároveň vymedzí osová vzdialenosť. Ďalší postup kladenia je znázornený na obrázku, všetky vložky sa ukladajú po jednotlivých radoch a z jednej strany. Uložené stropné vložky sú na rozdiel od debniacich platní pochôdzne, nesmie sa však na nich skladovať stavebný materiál.

4. Úpravy pred betonážou a jej príprava

V tomto bode je potrebné položiť všetku priečnu výstuž, sieťovinu a ostatné vystuženia, ktoré predpisuje projekt, spolu s vyarmovaním otvorov. Ak je v projekte otvor v strope väčší ako svetlá vzdialenosť medzi dvoma nosníkmi (t. j. 482 mm), ten sa vytvorí prerušením jedného, prípadne dvoch nosníkov. Prerušený nosník musíme previazať so stropnou konštrukciou pomocou železobetónovej výmeny. Výmena musí mať šírku minimálne 200 mm. Prerušený nosník treba na voľnom konci podstojkovať. V päte nosníka obnažíme výstuž osekaním betónu a jej spojením s ohnutými priečnymi prútmi priemeru 14 mm a dĺžkou cca 3 m, spolu s následným dobetónovaním vytvoríme skrytý prievlak.

Pre stropy s úžitkovým zaťažením >2,5kN/m2 a dĺžky nosníkov >4,4m je nutné použiť hornú prídavnú výstuž ø10mm plne zakotvenú v podpere pre oba konce nosníka. Ešte pred betonážou musí byť výstuž stropných nosníkov, betónovej zálievky ako aj stužovacieho venca zbavená všetkých nečistôt a korózie a všetky stropné dielce navlhčené vodou. Veniec sa na obvodovej stene ukončí podľa fasády a vhodne sa zaizoluje. Jeho šírka by nemala byť menšia ako 200 mm. Presné dimenzie a vystuženie venca však predpíše statik v projekte. Stužujúci veniec stropnej konštrukcie je možné riešiť v úrovni stropu a betónovať v jednom slede so stropom.

Galéria

Potrebujete poradiť?

BRATISLAVA

NOVÉ ZÁMKY

Napíšte nám

Blog

Ako si vybrať správny komín k vašej stavbe?

Po uvoľnení opatrení sa uvoľnilo aj množstvo priestoru pre tých, ktorí si túžia postaviť nový dom alebo zrekonštruovať ten pôvodný. Odborníčky na komíny, Ing. Anny Šulavíkovej, sme sa preto spýtali, ako si vybrať ten správny komín pre vašu stavbu.

Máte radi poriadok? Prinášame tipy na organizovanú dielňu

Kde je veľa vecí, ľahko sa vytvorí chaos. To však nie je pre dielňu plnú náradia práve najšťastnejšia atmosféra. S pár tipmi však ľahko docielite poriadok a organizovanosť, čo vám vaše budúce majstrovanie výrazne uľahčí.

RENOVÁCIA KUCHYNE: 4 ZÁSADY, NA KTORÉ NESMIETE ZABUDNÚŤ

Rozhodli ste sa pre tvrdú prácu? Slovné spojenie „prerábka kuchyne” sa často snúbi s náročnou prácou, odopretím si komfortu na pár dní, hlukom a v neposlednom rade značnou finančnou investíciou. Preto je dôležité si premyslieť každý detail, ktorý budete musieť počas vytvárania nového kuchynského priestoru riešiť. Spísali sme pre vás 4 veci, na ktorých by ste si mali dať záležať.

Opúšťate stránku Prespor.sk

Klikli ste na externý odkaz, ktorý Vás presmeruje na doménu mimo Prespor.sk. Ak ste sa chceli dostať do e-shopu, tak kliknite SEM.
Ak si prajete pokračovať na externý odkaz, tak kliknite na doleuvedený odkaz. PRESPOR spol. s r.o. nezodpovedá za obsah na tomto externom odkaze.

Budete presmerovaný na

Pokračujte kliknutím na odkaz vyššie, alebo môžete akciu ZRUŠIŤ

Prihláste sa
do svojho účtu

Pokiaľ ešte nemáte účet, vytvoríme Vám ho pri prvej objednávke.

Používame cookies, aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. Ak budete pokračovať v používaní tejto stránky, predpokladáme, že ste s ňou spokojní.