OMIETKY

TERAZ - 30 % na výrobky BAUMIT

Spoločnosť PRESPOR, spol. s r.o. Vám vo svojich priestoroch obchodného centra ponúka kompletný systém a sortiment omietkových zmesí, od najväčšieho a najprestížnejšieho výrobcu omietok, lepidiel a stavebnej chémie, spoločnosti BAUMIT, spol. s r.o.

Voľba správneho omietkového systému dokáže pozitívne zhodnotiť vlastnosti muriva, šetrí náklady, minimalizuje prácnosť a zabraňuje poruchm počas životnosti stavby. Navrhnúť najvhodnejší omietkový systém znamená poznať všetky požiadavky, ktoré budú na omietku kladené, zhodnotiť podklad a pod.

Vonkajšie omietky:

Ich prvoradou úlohou je chrániť murivo pred poveternostnými vplyvmi exteriéru. Bežne používané vápennocementové omietky síce neochránia murivo pred premŕzaním, ale vhodná skladba omietkového systému - od prípravy podkladu až po povrchovú úpravu - dokáže spoľahlivo ochrániť murivo.

Najpoužívanejšie vonkajšie omietky:

Vnútorné omietky:

Podčiarkujú charakter interiéru a musia zohľadňovať špecifické požiadavky jednotlivých priestorov. Do popredia vystupuje možnosť individuálneho spracovania finálnej vrstvy. Už pred voľbou omietkového systému je potrené vedieť, aký má byť výsledný povrch omietky - zrnitý, zrkadlovo hladký, zdrsnený...

Najpoužívanejšie vnútorné omietky:


Tenkovrstvové omietky na povrchovú úpravu fasád:

Základné nátery pre štandatné podklady:

Výhody omietkových systémov BAUMIT:

Aplikácia omietkových systémov Baumit poskytuje celý rad výhod investorovi, realizátorovi a v konečnom dôsledku i užívateľovi objektu. Hlavné výhody použitia omietkových systémov Baumit:

                - kompletná logistika strojového spracovania
                - priaznivý pomer medzi kvalitou a cenou
                - spoľahlivé, časom overené výrobky s dlhodobou životnosťou
                - certifikované výrobky, zodpovedajúce európskym technickým normám
                - ekologické suché omietkové zmesi so zaručenou stálou kvalitou
                - jednoduchá manipulácia a spracovanie

Rohové profily na sádrokartón AL v dĺžkach 2,5 m a 3m.

Polroh 25/12,5 AL  

Rohový profil 135 ° /2,5m AL 

Rohové profily  vnútorné pozinkované - hr.omietky 8-12 mm, v dĺžkach 2,5, 2,75, 3 m. 

Rohový profil pod štuk, pozinkovaná: 2,5, 3m

Aktuálny cenník 2019 na stiahnutie:                 

    


V prípade otázok ohľadne sortimentu BAUMIT Nás neváhajte kontaktovať :

Oddelenie Stavebnín - tel.:02 / 4920 3251, 02 / 4920 3231

BRATISLAVA:

 p.Kohút  0903 235 230  02/49 20 32 41  kohut@prespor.sk

NOVÉ ZÁMKY:

p.Ing.Frunyová  0905 728 962  035/642 3181 nz@prespor.sk