HYDROIZOLÁCIE-ASFALTOVÉ PÁSY, PENETRÁCIE

 

     Spoločnosť PRESPOR spol. s r.o. Vám vo svojich priestoroch obchodného centra na Turbínovej ul.č.1 v Bratislave a vo svojej pobočke v Banskej Bystrici, ponúka kompletný systém a sortiment hydroizolačných asfaltových pásov na ploché strechy.

ASFALTOVÉ NÁTERY

PENETRALALP PENETRAL
používa sa na penetráciu suchých a očistených podkladov pod asfaltové izolačné krytiny a izolácie. Spracovanie prebieha za studena.Aplikácia je    možná štetcom, alebo pokrývačským kartáčom. Spotreba je 0,3kg/m2

 

 

 

 GUMOASFALT SA 12

Vhodný na celoplošné opravy asfaltových strešných krytín z asfaltových izolačných pásov. Taktiež k zhotoveniu zmesí pre vyrovnávaciu hmotu. Alebo k ochranným náterom betónových nadstrešných častí.

 

 

 

 DENBIT DK-ATN

Bitúmenová hmota modifikovaná sintetickým kaučukom s prídavkom živíc a chemických zlúčenín vylepšujúcich priľhavosť k rôznym podkladom s možnosťou použitia na mierne vlhký podklad. Tvorí veľmi elastický ochranný náter.

 

 

ASFALTOVÉ PÁSY

Sortiment zahŕňa oxidované a modifikované asfaltové pásy od prestížnych výrobcov izolácií ICOPAL a.s. a BITUMAT s.r.o. Ponúkame riešenia na hydroizoláciu plochých striech (podkladné pásy, finálne vrstvy, parozábrany...), spodných stavieb (protiradónová ochrana, pásy proti zemnej vlhkosti...) a pre špeciálne použitie (zelené strechy, pojazdné strechy....).

Výber z najpredávanejších výrobkov:

BITUBITAGIT V60 S35

Hydroizolácia striech: v skladbe strešného plášťa sa pás používa pre podkladovú vrstvu a medzi vrstvy. U viacvrstvových systémov sa odporúča pás kombinovať s pásom s nosnou vložkou z netkaného rúna so syntetických vlákien alebo sklenej tkaniny. V skladbe strešného plášťa je možné pás využiť ako parozábranu. Hydroizolácia podzemných častí stavieb: Pás sa navrhuje proti zemnej vlhkosti z pravidla v jednej vrstve. Rozmery lepenky sú :yýška - 1 m, dĺžka - 9,90 m

Pásy sa spracovávajú lepením alebo natavovaním na vhodný podklad.

 

              


V prípade otázok ohľadne HYDROIZOLÁCIÍ  Nás neváhajte kontaktovať :

Oddelenie Stavebnín - tel.:02 / 4920 3251, 02 / 4920 3231, fax.: 02 / 4920 3232

BRATISLAVA:

 p.Nádašský  0911 567 696  02/49 20 32 31  stavebniny@prespor.sk
 p.Bohata  0911 567 661  02/49 20 62 17  bohata@prespor.sk

NOVÉ ZÁMKY:

 p.Ing.Frunyová  0905 728 962  035/642 31 81  nz@prespor.sk