CEMENT

Spoločnosť PRESPOR spol. s r.o. Vám vo svojich priestoroch obchodného centra ponúka sortiment väzných materiálov od spoločnosti CRH (Slovensko) a.s.

MULTICEM:

Multicem je nový portlandský zmesový cement pevnostnej triedy 32,5 R s garantovanou minimálnou pevnosťou v tlaku 32,5 MPa po 28 dňoch a minimálnou začiatočnou pevnosťou 10 MPa po 2 dňoch.

Použitie:
- výroba prostého betónu a železobetónu všetkých bežne používaných pevnostných tried
- výroba murovacích mált a omietok
- vhodný pre zhotovovanie pokladných betónov a poterov

Prednosti:
- výborná spracovateľnosť (omietky, poter, betón) a výborná plasticita (poter, betón)
- veľmi ľahké spracovanie pokládky a hladenia poteru
- bezproblémové spracovanie v miešačke pre strojový poter
- bezproblémová doprava strojového poteru pneumatickou dopravou
- po zavädnutí rýchle tvrdnutie (omietky, poter, betón)

2,70 € / vr.

2,55 € / pri paletovom odbere

 

EXTRACEM:

Extracem je portlandský cement pevnostnej triedy 42,5 R s vysokou začiatočnou pevnosťou – garantovaná je min. pevnosť v tlaku 42,5 MPa po 28 dňoch a min. začiatočná pevnosť 20 MPa po 2 dňoch.

Použitie:
-výroba prostého betónu v bytovej a občianskej výstavbe, betónu vyšších pevnostných tried a konštrukcie zo ŽB
- konštrukcie s požadovanou vyššou začiatočnou pevnosťou
- výroba prvkov drobnej prefabrikácie a betonárskeho tovaru

Prednosti:
- rýchly nárast začiatočných pevností a nízke objemové zmeny
- vysoký vývin hydratačného tepla a vysoké konečné pevnosti v tlaku
- výborná kompatibilita s plastifikačnými prísadami

 

BIELY CEMENT

      BIELY CEMENT

 Cement na stavebné účely, vrátane skárovania obkladov a dlažieb. Výroba bielych prostých i armovaných betónov, výroba exkluzívnych prefabrikovaných stavebných dielov a terasových dlažieb, na biele omietkové zmesi a farebné cementy.

 


Prospekt MULTICEM na stiahnutie:          Prospekt EXTRACEM na stiahnutie:


BRATISALAVA:

 p.Kohút  0903 235 230  02/49 20 32 41  kohut@prespor.sk
 p.Nádašský  0911 567 696  02/49 20 32 31  stavebniny@prespor.sk
 sl.Hoppanová  0911 567 663  02/49 20 32 51  hoppanova@prespor.sk

NOVÉ ZÁMKY:

 p.Ing.Frunyová  0905 728 962  035/642 31 81  nz@prespor.sk