TVÁRNICE PORFIX

Spoločnosť PRESPOR spol. s r.o. Vám vo svojich priestoroch obchodného centra ponúka kompletný systém a sortiment výrobkov PORFIX - pórobetón, a.s.

Pórobetón je ekologický čistý materiál, vyrobený z prírodných surovín. Je na celom svete uznávaný ako stavebný materiál šetriaci životné prostredie. Autoklávovaním - t. j. procesom tlakových a tepelných syntéz prírodných minerálov - sa dosahuje fixná, kryštalicky stabilná a objemovo stála štruktúra hmoty, v ktorej sa mení iba postupne klesajúci obsah fyzikálne viazanej vody.

PORFIX PLUS

Spoločnosť PORFIX - pórobetón, a.s. vyvinula a v roku 2009 uviedla na trh novinku vo svojom komplexnom stavebnom systéme - tvárnice s vylepšenými tepelnoizolačnými vlastnosťami PORFIX Plus. Nové tvárnice obsahujú vyšší podiel vzduchových pórov, čím dosahujú vynikajúce hodnoty tepelného odporu.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,089 W/mK (v suchom stave) robí z PORFIXu Plus v tejto oblasti jeden z najlepších produktov na trhu. Hodnoty tepelného odporu tvárnic šírky 375 mm R=4,21 m2K/W a šírky 500 mm R=5,62 m2K / W spĺňajú požiadavky tepelno-technických noriem (R min. 3 m2K/W) s výraznou rezervou. Samozrejme bez zateplenia.

Nižšia je aj hmotnosť tvárnic. Tvárnica šírky 375 mm je temer o 9 kg ľahšia ako štandardná tvárnica. Manipulácia s tvárnicami je tak oveľa jednoduchšia a práca murárov menej fyzicky náročná.

LEPIACA MALTA:

Na prácu s materiálom PORFIX odporúčame použiť lepidlo rovnakej značky, prípadne iné lepidlo vhodné na pórobetón. Pri stavaní dodržujte odporučený pracovný postup.

 

 


Aktuálny cenník 2019 na stiahnutie:                  Technické listy na stiahnutie:

                                                                             


V prípade otázok ohľadne sortimentu PORFIX Nás neváhajte kontaktovať :

Oddelenie Stavebnín - tel.:02 / 4920 3251, 02 / 4920 3231

BRATISLAVA:

 p. Nádašský  0911 567 696  02/49 20 32 31  stavebniny@prespor.sk
 sl.Hoppanová  0911 567 663  02/49 20 32 51  hoppanova@prespor.sk

NOVÉ ZÁMKY:

 p.Ing.Frunyová  0905 728 962  035/642 31 81  nz@prespor.sk