YTONG TVÁRNICE

Dom, ktorý vyhrejete vlastným telom...

Spoločnosť PRESPOR spol. s r.o. Vám vo svojich priestoroch obchodného centra ponúka kompletný systém a sortiment výrobkov Xella, pobočka Xella Slovensko, s. r. o. – YTONG.

YTONG je biela tvárnica, ktorá je vyrobená z vápna, piesku, cementu a vody. Vnútri obsahuje milióny vzduchových pórov, od ktorých sa zaužíval názov pórobetón.

Originálny pórobetón YTONG je klasikou medzi stavebnými materiálmi, ponúka vysoký štandard tepelnej izolácie, mimoriadnu stabilitu a odolnosť, ľahkú manipuláciu a spracovanie, je nehorľavý a zaisťuje príjemnú vnútornú klímu. Okrem týchto vysokých funkčných vlastností charakterizuje pórobetón značky YTONG tiež ekologický prístup.

YTONG LAMBDA:

Stena z bieleho pórobetónu YTONG LAMBDA je jedinou murovanou konštrukciou na trhu, ktorá dokáže pri rozumných hrúbkach a bez dodatočného zateplenia bezpečne prekročiť všetky normové požiadavky a odporúčania na obvodové steny budov. Samotné tvárnice sú vyrobené z pórobetónu triedy P2-350 s nižšou objemovou hmotnosťou (350 kg/m³) a so zvýšenou izolačnou schopnosťou (λ = 0,087 W/mK). Práve táto vynikajúca hodnota koeficientu tepelnej vodivosti umožňuje, že steny z tvárnic YTONG LAMBDA dosahujú už pri hrúbke 375 mm tepelný odpor, ktorý sa približuje hodnotám odporúčaným normou ČSN 730 540 pre nízkoenergetické stavby. Navyše, pri hrúbke 500 mm steny prekračujú odporúčanú hodnotu o viac ako jednu štvrtinu, čo ich predurčuje aj pre realizáciu tých najúspornejších stavieb bez dodatočného zateplenia.

YTONG tenkovrstvá malta:

Je minerálna malta s obsahom plastifikátorov. Presný obchodný názov jeYtong - tenkovrstvová spojovacia malta šedá. Určená je na tenkovrstvé spájanie lepením tvárnic, dosiek, U-profilov, vencoviek, prekladov, prekladových trámcov a Ytong - schodiskových dielcov. Skladuje sa v suchom prostredí, chránená před vlhkosťou. Skladovacia doba v originálnom balení je 6 mesiacov od dátumu výroby.


Aktuálny cenník 2019 na stiahnutie:                   Certifikáty YTONG na stiahnutie:

Ytong cenník 2019 v predajni PRESPOR


V prípade otázok ohľadne sortimentu YTONG Nás neváhajte kontaktovať :

Oddelenie Stavebnín - tel.:02 / 4920 3251, 02 / 4920 3231

BRATISLAVA

 sl.Hoppanová  0911 567 663  02/49 20 32 51  hoppanova@prespor.sk
 p.Nadašský  0911 567 696  02/49 20 32 31  stavebniny@prespor.sk

NOVÉ ZÁMKY:

 p.Ing.Frunyová  0905 728 962  035/642 31 81  nz@prespor.sk