BETÓNOVÉ VODOMERNÉ ŠACHTY

 Vodomerná betónová šachta - je vodomenra sachtazostava
 z betónových dielcov, ktorá  sa používa na umiestnenie vodomerných zostáv, najčastejšie ako komora pre vodmery, alebo vodovodné armatúry na prípojku vody. Slúži aj ako ochrana pre vodovodnu prípojku pred poškodením. Vodomerná šachta je priestranná čím vytvára   ľahký  prístup k spomínaným armatúram. Na oddelení stavebnín  ponúkame betónové vodomerné šachty, poklopy a šachtové rebríky.

Hrdlo šachty má rozmer: 700 x 700 x 200 mm
                       hmotnosť: 37 kg

Betónová plaťňa má rozmer: 1400 x 1100 x 80 mm
                              hmotnosť:  207 kg

Postup montáže

Do vykopanej jamy sa osádza šachta s viacerých betónových prefabrikátov.. Betónové dielce vodomernej šachty sa postupne na seba ukladajú buď na sucho alebo do maltového lôžka. Pri postupnom ukladaní jednotlivých betónových dielcov na seba, zasypávame zeminou vonkajši obvod betonovej vodomernej šachty, aby sme tak zamedzili nežiadúcemu posunu už položeného dielu. Takto postupujeme s ukladaním betonových dielcov až výšky povrchu okolia. Ako posledný diel v tejto stavebnici sa dáva t.z.hrdlo šachty. Hrdlo šachty má otvor v  tvare štvorca, na ktoré sa umiestňuje šachtoý poklop.


Pre bližšie informácie kontaktujte

odd. STAVEBNÍN,  tel.:02/49 20 32 51, 31   alebo prespor@prespor.sk

BRATISLAVA:

 p.Bohata  0911 567 661  02/49 20 32 17  bohata@prespor.sk
p.Nádašský  0911 567 696  02/49 20 32 31  stavebniny@prespor.sk

NOVÉ ZÁMKY:

 p.Ing.Frunyová  0905 728 962  035/642 31 81  nz@prespor.sk