Potrebujete poradiť?

Cenové ponuky zasielané z webstránky cenovo zvýhodňujeme.

Odoslať
Počet návštev:

PLASTOVÝ SYSTÉM ODVODU SPALÍN

ALMEVA - star

     Spoločnosť PRESPOR s.r.o.ponúka nový moderný Prierez plastovým komínom ALMEVAsystém odvodu spalín, ktorý je rokmi preverený výrobným postupom k dosiahnutiu dokonalej presnosti a kvality všetkých rúr, tvaroviek a tiež celého príslušenstva. Precízne navrhnutý tvar hrdlového spoja umožňuje vynikajúce hydraulické vlastnosti rúr, čo zaručuje dokonalé prúdenie spalín a nízke riziko zanášania.
Hrdlové spoje sú tesnené elastomerovými krúžkami, ktoré zaisťujú okamžitú vynikajúcu tesnosť, pevnosť, ale i dlhodobú presnosť spoja.

 

 

POUŽITIE PODĽA DRUHU SPOTREBIČA A TYPU SPALINOVEJ CESTY

  • slúži k odvodu spalín od kondenzačných a nízkoteplotných kotlov s najvyššou teplotou spalín na hrdle spotrebiča 120°CDvojprieduchový komín s plastovou vložkou ku kondenzačným kotlom.
  • je určený prevažne pre pretlakové a vysokopretlakové spalinové cesty
  • je vhodný pre komíny vo vlhkom prevádzkovom režime
  • nieje vhodný na spalinové cesty kde môže dôjsť k vyhoreniu sadzí.
  • je použiteľný výhradne pre spalinovú cestu od spotrebičov spalujúcich plynné palivá, resp. zemný plyn

POUŽITIE :

  • na novú výstavbu  / montáž / komína
  • na sanáciu jestvujúcich komínov a komínových prieduchov
  • možnosť aplikácie v interiéri ako aj v exteriéri.

Všetky komínové diely systému ALMEVA STAR sú klasifikované podľa STN EN 1443, sú certifikované a majú priradený symbol označenia CE.

MONTÁŽNY NÁVOD     VYHLAÁSENIE O
   NA STIAHNUTIE
              ZHODE        

 


 


BRATISLAVA:

 p.Obrcian  0903 567 685  02/49 20 32 43  obrcian@prespor.sk
 p.Ing.Šulavíková  0911 567 674  02/49 20 32 50  sulavikova@prespor.sk

NOVÉ ZÁMKY:

 p.Ing.Frunyová  0905 728 962  035/642 31 81  nz@prespor.sk