Potrebujete poradiť?

Cenové ponuky zasielané z webstránky cenovo zvýhodňujeme.

Odoslať
Počet návštev:

Prespor NOV UNIVERSAL

NOVINKA

Pri kúpe uceleného šamotového komína v centrále PRESPOR BRATISLAVA - doprava ZDARMA do 20 km.

Spoločnosť PRESPOR spol. s r.o. so sídlom v Bratislave a pobočkou v Nových zZámkoch Vám ponúka svoj vlastný trojzložkový komínový systém - Prespor NOV UNIVERSAL.

Komínový systém PRESPOR NOV UNIVERSAL, spolu so spotrebičom na tuhé, plynné alebo kvapalné palivoje neoddeliteľná súčasť Vášho kvalitného vykurovacieho systému.

 

POPIS SYSTÉMU:

Trojzložková komínová stavebnica PRESPOR NOV UNIVERSAL tvorí ucelený systém určený k zhotoveniu suchých samostatných komínov s prirodzeným odvodom spalín (tzv. voľný ťah).

Komín PRESPOR NOV UNIVERSAL je vyhotovený ako trojvrstvový systém s keramickou komínovou vložkou, s tepelnou izoláciou z minerálnych vlákien a plášťových tvárnic UN1 + VO a UN MAXI z vyľahčeného betónu.

Konštrukcia komína vytvára možnosť zadného odvetrania, ktoré  je nevyhnutnou súčasťou likvidácie akejkoľvek vlhkosti vznikajúcej v komíne jednoduchou formou – vysušením. Komínový systém PRESPOR NOV UNIVERSAL je určený pre ručnú montáž a je dodávaný po jednotlivých komponentoch. Samotná montáž prebieha podľa presného návodu dodávaného s kúpou komína.
Komínové systémy PRESPOR NOV UNIVERSAL boli v roku 2002 ocenené ZLATOU PLAKETOU CONECO.

HLAVNÉ VÝHODY SYSTÉMU:

- jednoduchá a rýchla montáž
- vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti
- dokonalé odvetranie izolácie
- vysoká odolnosť voči kyselinám a zásadám
- dokonalá tesnosť systému, ktorá zaručuje požiarnu bezpečnosť
- minimálne straty trením pri prúdení spalín
- ľahké čistenie komínového prieduchu
- použiteľnosť pre všetky druhy spotrebičov s výstupnou teplotou spalín do 500 °C


BRATISLAVA:

 p.Obrcian  0903 567 685  02/49 20 32 43  obrcian@prespor.sk
 p.Ing.Šulavíková  0911 567 674  02/49 20 32 50  sulavikova@prespor.sk

NOVÉ ZÁMKY:

 p.Ing.Frunyová  0905 728 962  035/642 31 81  nz@prespor.sk

BANSKÁ BYSTRICA - v zastúpení f. BRICONA s.r.o.

 Bc.Šooš  0911 567 662  048/416 08 08  soos@brikona.sk
 p.Kaduk  0911 567 669  048/416 08 08  kaduk@brikona.sk