Potrebujete poradiť?

Cenové ponuky zasielané z webstránky cenovo zvýhodňujeme.

Odoslať
Počet návštev:

AQUATEC

čistiareň odpadových vôd

     V predajni PRESPOR ponúkame aj balené domové čistiarne odpadových vôd od f. AQUATEC typ AT 6.Čistiareň odpadových vôd slúži na čistenie splaškov z budov, /prípadne z ubytovacích zariadení, škôl, reštaurácií a pod./, ktoré produkuj´odpadovú vodu.

čistiareň odpadových vôd   Vďaka čističke odpadových vôd AQUATEC, je možné túto splaškovú vodu vyčistiť a následne vypustiť do povrchových alebo podzemných vôd. Pripadne recyklovať a následne používať napriklad ako závlahu na trávniky, alebo po naslednej filtrácii použiť v toaletných splachovačoch.
Maximálne dosiahnuteľný čistiaci efekt je založený na využití technológie nízkozaťažovanej aktivácie s aeróbnou stabilizáciou kalu. čistička AQUATEC je zakrytá odnímateľným PP krytom.
Výrobok firmy AQUATEC typ AT 6 -bol podrobený technickému osvedčeniu a preukazovaniu zhody. Technické osvedčeniue č.TO -05/2005 vydal Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
Vyhlásenie zhody tohoto výrobku je plne v súlade s legislatívou EÚ.

rozmer: 1400 mm x 1800mm /výška nádrže/ x1300 mm /výška prítoku/ x 1150 mm /výška odtoku/, 125/125 mm- DN prítoku/odtoku

ČISTIACI PROCES:                           

     Sa skladá z nikoľkých technologických postupov. Odpadová voda nateká do neprevzdušňovaného priestoru, kde dochádza k biologickému odbúravaniu dusíka a sú vytvorené podmienky na čiastočné biologické odbúravanie fosforu. Tu dochádza aj ku mechanickému predčisteniu pritekajúcich odpadových vôd a rozkladaniu tuhého znečistenia.Potom odpadová voda vteká do prevzdušňovaného priestoru s nízkozáťažovanou aktiváciou, kde za prítomnosti kyslíka dochádza k biologickej degradácii organického znečistenia a k nitrifikácii amoniakálneho dusíka.Ďaľším stupňom čistenia je separácia, kde dochádza k oddeleniu vyčistenej vody od aktivovaného kalu, pričom vyčistená voda sa vypúšťa do vodného toku, do vsaku alebo sa recykluje a odsadený aktivovaný kal sa vracia do systému prečerpávaním zo dna dosadzovacieho priestoru do neprevzdušňovaného resp.prievzdušňovaného priestoru.

*TENTO PRODUKT JE LEN NA OBJEDNÁVKU


V prípade otászok ohľadne čistiarne odpadových vôd, nás neváhajte kontaktovať na:
odd.č.3    02/49 20 32 20 alebo na prespor@prespor.sk

BRATISLAVA:

 p. Chovanec  0911 567 660  02/49 20 32 20  prespor@prespor.sk
 p .Kilian  0911 567 677  02/49 20 32 20  kilian@prespor.sk

NOVÉ ZÁMKY:

 Ing.Frunyová  0905 728 962  035/642 31 81  nz@prespor.sk