VYHLÁSENIE ZHODY - SRS          VYHLÁSENIE ZHODY -ERS

                                                        


BRATISLAVA:

 p.Obrcian  0903 567 685  02/49 20 32 43  obrcian@prespor.sk
 Ing.Šulavíková  0911 567 674  02/49 20 32 50  sulavikova@prespor.sk

NOVÉ ZÁMKY:

 Ing.Frunyová  0905 728 962  035/642 3181  nz@prespor.sk