Prespor NOV TURBO

Spoločnosť PRESPOR spol. s r.o. so sídlom v Bratislave a pobočkou v Nových Zámkoch Vám ponúka svoj vlastný trojzložkový komínový systém - Prespor NOV UNIVERSAL.

Komínový systém PRESPOR NOV TURBO je svojou konštrukciou a určením vhodný najmä pre decentralizáciu vykurovania alebo prípravu TUV.

Nerezový komín TERAZ - 40% z cenníkových cien.0911 567 674

POPIS SYSTÉMU:

Komínový stavebnicový systém PRESPOR NOV TURBO, tvorí ucelený systém určený k zhotovovaniu spoločných komínov. Poskytuje pripojenie viacerým kondenzačným a nízkoteplotným spotrebičom na plynné palivá typu C4 (potrebná je deklarácia o vhodnosti od výrobcu spotrebiča) na jeden komínový prieduch.

Garanciou spoľahlivosti odvodu spalín pre všetky pripájané spotrebiče je vytvorenie plynotesného komínového systému PREPSOR NOV TURBO, pozostávajúceho z komínovej vložky vyrobenej z nehrdzavejúcej ocele umiestnenej centricky v priestore plášťovej tvarovky z vyľahčeného betónu. Konštrukcia komínového systému PRESPOR NOV TURBO zabezpečuje prívod vzduchu k spotrebiču palív cez komín (pre spotrebiče nezávislé na vzduchu v miestnosti), čím dochádza k predohrevu spaľovacieho vzduchu a tým k zníženiu spotreby na jeho ohriatie.

 

HLAVNÉ VÝHODY SYSTÉMU:

- jednoduchá a rýchla montáž
- vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti
- dokonalý prívod vzduchu z medzikomínového priestoru
- vysoká odolnosť voči kyselinám a zásadám
- dokonalá tesnosť systému, ktorá zaručuje požiarnu bezpečnosť
- minimálne straty trením pri prúdení spalín
- ľahké čistenie komínového prieduchu
- použiteľnosť pre všetky druhy spotrebičov s výstupnou teplotou spalín do 200 °C


V prípade otázok ohľadne komínových konšt. Nás neváhajte kontaktovať :

BRATISLAVA:

 p.Obrcian  0903 567 685  02/49 20 32 43  obrcian@prespor.sk
 p.Ing.Šulavíková  0911 567 674  02/49 20 32 50  sulavikova@prespor.sk
 p.Bohata  0911 567 661  02/49 20 32 17  bohata@prespor.sk

BANSKÁ BYSTRICA - zastúpenie frima BRIKONA,s.r.o.

 p.Bc. Šooš  0911 567 662  048/416 08 07  soos@brikona.sk
       

NOVÉ ZÁMKY:

 p.Ing.Frunyová  0905 728 962 035/642 3181  nz@prespor.sk